Cuộc thi dành cho tất cả những người nước ngoài yêu cầu được cấp quốc tịch nước Cộng Hòa Czech và cần phải chứng minh khả năng giao tiếp bằng tiếng Czech của mình ở trình độ B1 theo chuẩn mực của Cộng đồng chung Châu Âu về ngoại ngữ (SERRJ).

Các phần thi

Thi gồm có thi viết và thi miệng. Phần thi viết nhằm kiểm tra khả năng đọc hiểu, nghe hiểu và viết. Sau phần thi viết là phần thi miệng nhằm kiểm tra khả năng nói. Trong ngoặc là thời gian thi.

PHẦN THI VIẾT

 • đọc hiểu (50 phút)
 • nghe hiểu (30–35 phút)
 • viết (60 phút)

 PHẦN THI MIỆNG

 • nói (15–18 phút cho từng cặp)

Thời gian biểu trong ngày thi 

8:30 – 9:55 Đăng ký 1

 • Đăng ký 1 dành cho các thí sinh thi toàn bộ hoặc chỉ thi phần cuộc sống, xã hội Czech.

10:00 – 10:40 Bài kiểm tra kiến thức hiểu biết về nước Séc – thi viết

 •  Bài thi viết gồm 30 câu hỏi trong 30 phút.
  • Trước khi làm bài thi có khoảng 10 phút hướng dẫn về bài kiểm tra.

10:15 – 10:45 Đăng ký 2

 • Đăng ký 2 dành cho các thí sinh chỉ thi tiếng Czech.

11:00 – 14:15 Thi tiếng Czech – phần viết:

 • Đọc hiểu (50 phút)
 • Nghe hiểu (30–35 phút)
 • Viết (60 phút)
  • Mỗi phần có khoảng 5-10 phút hướng dẫn làm bài thi.
  • Sau mỗi phần thi có 15 phút giải lao.

14:40 – 17:45 Thi tiếng Czech – phần hội thoại:

 • Các thí sinh trong phần hội thoại (Nói) sẽ thi từng đôi một (15-18 phút cho hai thí sinh). Sẽ rút thăm lấy số thứ tự cho các thí sinh. Phần thi miệng được ghi âm vì lý do nhu cầu nội bộ.

Qui chế thi

Thí sinh phải tuân thủ Qui định thi.

Trước khi đi thi, thí sinh nên tìm hiểu về Thông tin cho các thí sinh.

Các thí sinh viết tất cả các câu trả lời bằng bút chì trên tờ giấy ghi chép và có thể dùng tẩy để xóa những câu trả lời sai. Anh/chị có thể tìm thấy biểu mẫu ở trong Phương án mẫu thi tiếng Czech (B1). 

Đánh giá kết quả thi

Đánh giá chung: đỗ/không đỗ.

Để được đánh giá “đỗ” thì phải đạt ít nhất là 60% cho từng phần của bài thi, mặc dù trong một mục của phần thi viết chỉ cần đạt 50%. Nếu thí sinh không đạt một phần nào của bài thi thì sẽ phải thi lại toàn bộ. Không hạn chế tổng số lần thi.

Thông tin cho kết quả thi sẽ không công bố qua điện thoại hoặc e-mail. Thí sinh có thể biết kết quả của mình sau 30 ngày kể từ ngày thi tại địa chỉ http://ujop.cuni.cz/obcanstvi/vysledkyGiấy chứng nhận sẽ do ÚJOP UK  cấp cho những thi sinh đỗ trong vòng 7 tuần kể từ ngày thi. Không thể yêu cầu thi lại hoặc cấp chứng chỉ sớm hơn. Không hạn chế hiệu lực của chứng chỉ. Chứng chỉ sẽ được gửi qua đường bưu điện. Để có thể nhận được chứng chỉ thì bạn cần kiểm tra các dữ liệu trong đăng ký xem có chính xác hay không, kể cả họ tên và địa chỉ của bạn.  

Đăng ký thi tiếng Czech

Thí sinh có thể dăng ký thi tiếng Czech bằng điện tử thông qua đăng ký trực tuyến trên trang ÚJOP UK. Bạn cũng có thể đăng ký trực tiếp trong giờ làm việc tại trung tâm thi, nơi mà cuộc thi sẽ được tiến hành. Cần phải đăng ký chậm nhất là 14 ngày trước thời điểm thi.

Thời hạn và địa điểm thi tiếng Czech

Thời hạn thi tiếng Czech được chỉ ra tại đâyđịa điểm thi tiếng Czech được chỉ ra tại đây. Việc lựa chọn thời hạn và địa điểm thi là một phần của việc đăng ký. Nếu thời hạn trong đăng ký tại địa chỉ http://ujop.cuni.cz/obcanstvi  không xuất hiện có nghĩa đã đủ số lượng và không thể đăng ký tại trung tâm thi này. Số lượng sẽ được mở ra nếu có thí sinh nào hủy đăng ký.

Lệ phí cho thi tiếng Czech

Phải trả lệ phí cho thi tiếng Czech. Lệ phí là 3 700 korun. Bạn sẽ nhận được các dữ liệu cần thiết cho việc thanh toán qua e-mail sau khi đăng ký trực tuyến. Lệ phí cho cuộc thi cần phải được nộp trước ít nhất 7 ngày sau khi gửi/nộp phiếu đăng ký thi. Khi đi thi, bạn phải mang chứng từ thanh toán cho cuộc thi theo người (chỉ cần chứng từ của ngân hàng qua mạng internet hoặc sao kê tài khoản).  

Ai không cần thi tiếng Czech

Không cần thi tiếng Czech theo § 14, mục 4 của luật về quốc tịch nước Cộng Hòa Czech:

 • người nộp đơn, nếu chứng minh được rằng trước đây đã theo học ít nhất 3 năm ở trường phổ thông, trung cấp hoặc đại học được giảng dạy bằng tiếng Czech,
 • người nộp đơn, nếu tại thời điểm nộp đơn xin cấp quốc tịch Czech nhỏ hơn 15 tuổi hoặc già hơn 65 tuổi,
 • người nộp đơn bị tàn tật hoặc thần kinh, không cho phép họ có khả năng tiếp thu tiếng Czech. 
 • người làm đơn chứng minh được rằng đã đỗ trong kỳ thi tiếng có giá trị tương đương (theo § 13 thông báo về việc chứng minh kiến thức tiếng Czech và về cuộc sống, xã hội Czech với mục đích cấp quốc tịch nước Cộng Hòa Czech), mà gồm có:  
  • thi tốt nghiệp tiếng Czech,
  • thi tiếng quốc gia tiếng Czech tại trường tiếng được quyền tổ chức thi tiếng quốc gia,
  • thi kết thúc quốc gia, thi tiến sĩ quốc gia được tổ chức tại trường đại học trong khuôn khổ chương trình đào tạo bằng tiếng Czech,
  • thi tiếng Czech như một ngoại ngữ cho trình độ B1 hoặc cao hơn có chứng chỉ của Hiệp hội kiểm tra ngôn ngữ Châu Âu (ALTE) và được thành viên của hiệp hội đó thực hiện. 

Việc thừa nhận các chứng từ thuộc thẩm quyền của Bộ Nội Vụ. Ủy ban tỉnh chỉ là nơi tiếp nhận những chứng từ này. ÚJOP UK không xem xét và cũng không quyết định việc thừa nhận chúng. 

Bội Nội Vụ dựa trên cơ sở  qui chế của điều khoản § 15, mục 3 của luật cấp quốc tịch nước Cộng Hòa Czech  cho thể bỏ qua trách nhiệm chứng minh trình độ tiếng Czech và khả năng nhận thức về cuộc sống, xã hội cho người nộp đơn trong những điềuv kiện đặc biệt. Đơn cho việc miễn những điều kiện này sẽ được nọpp cùng với đơn xin cấp quốc tịch với điều kiện đơn này phải có nội dung cho những lý do cụ thể mà trên cơ sở đó yêu cầu được miễn những điều kiện này. 

Mẫu đề thi

Phương án mẫu thi tiếng Czech (B1)

Phương án mẫu nghe tiếng Czech (B1)