Іспит призначений для всіх іноземців, що подають заяву про надання громадянства Чеської Республіки та потребують підтвердити комунікативну компетенцію чеською мовою на необхідному рівні B1 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (CEFR).

Частини іспиту

Іспит складається з письмової та усної частин. Письмова частина перевіряє навички читання з розумінням, прослуховування з розумінням і письмової мови. Після письмової йде усна частина іспиту, яка перевіряє навички мовлення. У дужках зазначений чистий час іспиту.

ПИСЬМОВА ЧАСТИНА ІСПИТУ

 • читання з розумінням (50 хвилин)
 • прослуховування з розумінням (30–35 хвилин)
 • письмова робота (60 хвилин)

УСНА ЧАСТИНА ІСПИТУ

 • мовлення (15–18 хвилин на двох)

Орієнтовний план-графік дня іспиту

08:30 – 09:55 Реєстрація 1

 • Реєстрація 1 призначена для кандидатів, що складають іспит повністю або тільки зі знання чеських реалій

10:00 – 10:40 Іспит зі знання чеських реалій – письмовий тест

 •  Письмовий тест із 30 питань триває 30 хвилин.
  • Близько 10 хвилин присвячується вступним інструкціям щодо тесту.

10:15 – 10:45 Реєстрація 2

 • Реєстрація 2 призначена для кандидатів, що складають іспит тільки з чеської мови

11:00 – 14:15 Іспит з чеської мови – письмова частина:

 • Читання з розумінням (50 хвилин)
 • Прослуховування з розумінням (30–35 хвилин)
 • Письмова робота (60 хвилин)
  • При проведенні кожної частини іспиту 5-10 хвилин присвячується вступним інструкціям щодо тесту.
  • Після кожного субтесту – 15-хвилинна перерва.

14:40 – 17:45 Іспит з чеської мови – усна частина: 

 • Під час усного іспиту (мовлення) кандидати екзаменуються у парах (15-18 хвилин для двох кандидатів). Черговість кандидатів і часскладання іспиту визначаються шляхом жеребкування. Для внутрішніх потреб здійснюється звуковий запис усного іспиту.

Правила іспиту

Претендент повинен дотримуватися Порядку проведення іспиту.

Перед іспитом рекомендуємо ознайомитися з Інформацією для кандидатів.

Усі відповіді кандидат пише звичайним олівцем на аркуші відповідей, неправильну відповідь можна стерти гумкою. Зразок аркуша відповідей ви знайдете в  Модельному варіанті іспиту з чеської мови (B1).

Оцінювання іспиту

Підсумкова оцінка: склав(ла)/несклав(ла).

Для оцінки «склав(ла)» необхідно набрати в цілому як мінімум 60 % правильних відповідей,у тому числі і в окремих частинах іспиту, причому в одній з письмових частин іспиту можна отримати тільки 50 %. Якщо претендент не склав якусь частину іспиту, він повторно складає весь іспит. Кількість спроб складання іспиту не обмежена.

Інформація про результати не надається ні по телефону, ні електронною поштою. Про свої результати кандидат може довідатися через 30 днів після складання іспиту на сайті за адресоюhttp://ujop.cuni.cz/obcanstvi/vysledkyКандидатам, що успішно склали іспит, ІМПП КУ видає сертифікат до 7 тижнів після іспиту. Подавати заяву про дострокове перескладання іспиту та/або дострокове видання сертифікату не можна. Сертифікат є безстроковим. Сертифікати надсилаються поштою. Для забезпечення доставки сертифікату просимо перевірити правильність зазначених у заявці даних, зокрема, вашого імені й адреси.

Запис на іспит з чеської мови

Записатися на іспит можна електронною поштою за допомогою онлайн-заявки на сайті ІМПП КУ або особисто в години роботи екзаменаційного центра, де проводиться іспит. Записатися на іспит необхідно не пізніше як за 14 днів до терміну.

Терміни й місця складання іспиту з чеської мови

Терміни складання іспиту з чеської мови наведені тутмісця складання іспиту з чеської мови наведені тут. Вибір терміну й місця складання іспиту є одним з пунктів заявки. Якщо термін у заявці на сайті за адресою http://ujop.cuni.cz/obcanstvi не зображується, це означає, що графік заповнений, і записатися на іспит у даному центрі вже неможливо.Можливість з’являється, якщо хтось із претендентів відкликає свою заявку.

Плата за іспит з чеської мови

За іспит з чеської мови стягується плата. Плата становить 3 700 чеських крон. Платіжні реквізити для оплати іспиту заявник отримує електронною поштою після заповнення онлайн-заявки. Плату за іспит необхідно внести не пізніше 7 днів після надсилання/подання заявки на іспит. Документ про оплату треба мати з собою на іспиті (таким документом може бути й виписка з інтернет-банкінгу або виписка з рахунку).

Хто не мусить складати іспит з чеської мови

Іспит з чеської мови не мусить складати згідно п. 4 § 14 закону про громадянство Чеської Республіки

 • заявник, який має документ про навчання протягом щонайменше 3 років у початковій школі, середньому або вищому навчальному закладі з чеською мовою викладання;
 • заявник, якому на день подання заяви про надання громадянства Чеської Республіки є менше 15 або більше 65 років;
 • заявник з обмеженими фізичними або розумовими можливостями, які не дозволяють йому оволодіти чеською мовою.
 • заявник, який має документ про успішне складання рівноцінного мовного іспиту (згідно з § 13 останови про підтвердження знання чеської мови та чеських реалій для цілей надання громадянства Чеської Республіки), а саме:
  • іспит з чеської мови на атестат зрілості;
  • державний іспит з чеської мови, складений у мовній освітній установі з правом державного мовного іспиту;
  • державний випускний іспит, державний ригоричний іспит або державний докторський іспит, складений у вищому навчальному закладі в рамках навчальної програми, що викладається чеською мовою;
  • іспит з чеської мови як іноземної для рівня B1 або вищого, сертифікований Європейською асоціацією екзаменаційних рад з іноземних мов (ALTE) і проведений повноправним членом цієї асоціації.

Визнання документів належить до компетенції Міністерства внутрішніх справ. Документи для розгляду приймають крайові адміністрації. ІМПП КУ ці документи не розглядає і не ухвалює рішення про їх визнання.

Міністерство внутрішніх справ на підставі п. 3 § 15 закона про громадянство Чеської Республіки може звільнити осіб, що подали заяву про громадянство, від необхідності підтверджувати знання чеської мови та чеських реалій у разі обставин, гідних особливої уваги. Заява про можливе звільнення від необхідності дотримання умови подається разом із заявою про надання громадянства Чеської Республіки і повинна містити інформацію про конкретні обставини, гідні особливої уваги, які є підставою для звільнення від дотримання умови.

Приклад іспиту

Модельний варіант іспиту с чеської мови (B1)

Модельне прослуховування іспиту з чеської мови (B1)