Зміст іспиту зі знання чеських реалій

Передумовою складання іспиту зі знання чеських реалій є досягнення мовного рівня В1 (самодостатнє володіння мовою) відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Тест на знання чеських реалій засвідчує знання в таких областях: Цивільні основи, Основна інформація про географію Чеської Республіки, Основна інформація про історію та культуру Чеської Республіки. Обсяг знань в області чеських реалій відповідає Рамковій навчальній програмі для базової освіти і доповнений знаннями, необхідними в повсякденному житті дорослого громадянина. Докладне визначення 30 тем іспиту зі знання чеських реалій є складовою частиною т. зв. специфікацій. Кожна тема тесту представлена одним тестовим завданням. Тестові завдання на знання чеських реалій вибираються тільки з Бази даних тестових завдань. Таким чином, кандидат має можливість перед складанням іспиту ознайомитися з усіма 300 тестовими завданнями, в тому числі з їх правильним рішенням. Тестові завдання залежно від зміни обставин можуть постійно обновлятися. Конкретним прикладом іспиту зі знання чеських реалій може бути інтерактивний модельний тест.

Форма іспиту зі знання чеських реалій

Іспит зі знання чеських реалій проводиться в письмовій формі. Під письмовою формою мається на увазі тест, що містить у цілому 30 тестових завдань із таких областей:

 • Цивільні основи: 16 тестових завдань
 • Основна інформація про географію Чеської Республіки: 7 тестових завдань
 • Основна інформація про історію та культуруЧеської Республіки: 7 тестових завдань

Кожне тестове завдання має 4 варіанта відповіді: 1 відповідь завжди правильна, інші 3 відповіді завжди неправильні. На іспиті зі знання чеських реалій кандидат отримує надрукований тест і аркуш відповідей. Свої відповіді він записує на цей аркуш. Іспит триває 30 хвилин. Під час іспиту зі знання чеських реалій не передбачена перерва.

Орієнтовний план-графік дня іспиту

8:30  9:55 Реєстрація 1

 • Реєстрація 1 призначена для кандидатів, що складають іспит повністю або тільки зі знання чеських реалій

10:00 – 10:40 Іспит зі знання чеських реалій – письмовий тест

 •  Письмовий тест із 30 питань триває 30 хвилин.
  • Близько 10 хвилин присвячується вступним інструкціям щодо іспиту.

10:15 – 10:45 Реєстрація 2

 • Реєстрація 2 призначена для кандидатів, що складають іспит тільки з чеської мови

11:00 – 14:15 Іспит з чеської мови – письмова частина:

 • Читання з розумінням (50 хвилин)
 • Прослуховування з розумінням (30–35 хвилин)
 • Письмова робота (60 хвилин)
  • При проведенні кожної частини іспиту 5-10 хвилин присвячується вступним інструкціям щодо тесту.
  • Після кожного субтесту – 15-хвилинна перерва.

14:40 – 17:45 Іспит з чеської мови – усна частина:

 • Під час усного іспиту (мовлення) кандидати екзаменуються у парах (15-18 хвилин для двох кандидатів). Черговість кандидатів і часскладання іспиту визначаються шляхом жеребкування.

Оцінювання іспиту зі знання чеських реалій

За результатами іспиту зі знання чеських реалій кандидат отримує за кожну правильну відповідь тесту 1 бал. В цілому він може отримати максимум 30 балів. Іспит зі знання чеських реалій складений успішно, якщо кандидат отримає щонайменше 60 % балів. Таким чином, він повинен отримати як мінімум 18 балів. Кандидат, що не має 60 % правильних відповідей, іспит зі знання чеських реалій не склав і може скласти його повторно після запису в наступний термін. Кількість спроб складання іспиту не обмежена.

Інформація про результати не надається ні по телефону, ні електронною поштою. Про свої результати кандидат може довідатися через 30 днів після складання іспиту на сайті за адресою http://ujop.cuni.cz/obcanstvi/vysledkyКандидатам, що успішно склали іспит, ІМПП КУ видає сертифікат до 7 тижнів після іспиту. Подавати заяву про дострокове перескладання іспиту та/або дострокове видання сертифіката не можна. Сертифікат є безстроковим. Сертифікати надсилаються поштою. Для забезпечення доставки сертифікату просимо перевірити правильність зазначених у заявці даних, зокрема, вашого імені й адреси.

Запис на іспит зі знання чеських реалій

Записатися на іспит можна електронною поштою за допомогою онлайн-заявки на сайті ІМПП КУ або особисто в години роботи екзаменаційного центра, де проводиться іспитЗаписатися на іспит необхідно не пізніше як за 14 днів до терміну.

Терміни й місця складання іспиту зі знання чеських реалій

Терміни складання іспиту зі знання чеських реалій наведені тут, місця складання іспиту зі знання чеських реалій наведені тут. Вибір терміну й місця складання іспиту є одним з пунктів заявки. Якщо термін у заявці на сайті за адресою http://ujop.cuni.cz/obcanstvi не зображується, це означає, що графік заповнений, і записатися на іспит у даному центрі вже неможливо. Можливість з’являється, якщо хтось із претендентів відкликає свою заявку.

Плата за іспит зі знання чеських реалій

За іспит зі знання чеських реалій стягується плата. Плата становить 2 000 чеських крон. Платіжні реквізити для оплати іспиту заявник отримує електронною поштою після заповнення онлайн-заявки. Плату за іспит необхідно внести не пізніше 7 днів після надсилання/подання заявки на іспит. Документ про оплату треба мати з собою на іспиті (таким документом може бути й виписка з інтернет-банкінгу або виписка з рахунку).

Хто не мусить складати іспит зі знання чеських реалій

Іспит зі знання чеських реалій не мусить складати згідно з п. 5 § 14 закону про громадянство Чеської Республіки:

 • заявник, який має документ про навчання протягом щонайменше 3 років у початковій школі, середньому або вищому навчальному закладі з чеською мовою викладання;
 • заявник, якому на день подання заяви про надання громадянства Чеської Республіки є менше 15 або більше 65 років;
 • заявник з обмеженими фізичними або розумовими можливостями, які не дозволяють йому оволодіти чеською мовою.

Визнання документів належить до компетенції Міністерства внутрішніх справ. Документи для розгляду приймають крайові адміністрації. ІМПП КУ ці документи не розглядає і не ухвалює рішення про їх визнання.

Міністерство внутрішніх справ на підставі п. 3 § 15 закона про громадянство Чеської Республіки може звільнити осіб, що подали заяву про громадянство, від необхідності підтверджувати знання чеської мови та чеських реалій у разі обставин, гідних особливої уваги. Заява про можливе звільнення від необхідності дотримання умови подається разом із заявою про надання громадянства Чеської Республіки і повинна містити інформацію про конкретні обставини, гідні особливої уваги, які є підставою для звільнення від дотримання умови.