Закон про громадянство ЧР

З 1 січня 2014 року набуває чинності Закон № 186/2013 Зб. «Про громадянство Чеської Республіки та про зміну деяких законів (закон про громадянство Чеської Республіки)», який регламентує порядок набуття й позбавлення громадянства Чеської Республіки.Текст закону про громадянство Чеської Республіки доступний на наведених нижче сайтах:

Відповідно до § 14 зазначеного вище закону однією з умов надання громадянства Чеської Республіки є підтвердити знання чеської мови (ст.4) і наявність основних знань про конституційну систему Чеської Республіки та основної орієнтації в культурно-суспільних, географічних та історичних реаліях Чеської Республіки (ст. 5). Ці знання підтверджуються успішним складанням іспиту для цілей надання громадянства Чеської Республіки.

Закон про громадянство Чеської Республіки прямо встановлює, що стосовно надання громадянства Чеської Республіки немає законного права вимагання.

Докладна інформація щодо нового закону про громадянство знаходиться на сайті Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки.

Постанова МОМС

У зв’язку з прийняттям Закону № 186/2013 Зб. «Про громадянство Чеської Республіки та про зміну деяких законів (закон про громадянство Чеської Республіки)» з 1 січня 2014 року документ, що підтверджує знання чеської мови й реалій, є необхідним доповненням до заяви про надання громадянства Чеської Республіки. Відповідно до уповноважувального § 78 закону № 186/2013 Зб. Міністерство освіти, молоді та спорту Постановою № 433/2013 Зб. «Про підтвердження знання чеської мови і чеських реалій для цілей надання громадянства Чеської Республіки» визначає:

  • рівень володіння чеською мовою, основних знань про конституційну систему Чеської Республіки та основної орієнтації в культурно-суспільних, географічних та історичних реаліях Чеської Республіки для цілей іспиту з мови та реалій;
  • детальні правила організації іспиту з мови та реалій, зокрема порядок його проведення та публікації інформації про іспит;
  • зразок документа про складання іспиту з мови та реалій;
  • мовні іспити, рівноцінні мовній частині іспиту з мови та реалій.

Докладна інформація про іспит знаходиться в закладках Іспит зі знання чеських реалій та Іспит з чеської мови.