Організація іспиту зі знання чеських реалій регламентується Порядком проведення іспитуПеред іспитом ознайомтеся також з Інформацією для кандидатів.

Що треба робити

 • записатися на іспит (або його частину) не пізніше як за 14 днів до дати іспиту
 • оплатити іспит (або його частину) не пізніше 7 днів після надсилання/подання заявки на іспит, документ про оплату принести з собою на реєстрацію
 • прибути на реєстрацію не пізніше як за 30 хвилин до початку іспиту (або його частини)
 • підтвердити свою особу дійсним міжнародним проїзним документом (тобто закордонним паспортом)
 • перевірити при реєстрації правильність своїх даних (ім’я, прізвище, дата народження, адреса проживання, в тому числі адреса для доставки поштових відправлень) у заявці
 • в екзаменаційномукабінетісісти на місце зі своїм іменем і покласти на стіл проїзний документ, пред’явлений при реєстрації
 • відповідаючи на запитання тесту, писати отриманим олівцем, можна користуватися гумкою
 • вимкнути мобільний телефон
 • якщо екзаменаційний матеріал нерозбірливий, неповний або якщо ви вважаєте, що одержали неналежні екзаменаційні матеріали, негайно повідомити про це адміністратору
 • переписати рішення на аркуш відповідей (перевіряється лише цей аркуш, рішення в завданні не перевіряються)
 • після закінчення встановленого часу за вказівкою адміністратора покласти олівець і вже нічого не писати
 • повернути всі екзаменаційні матеріали (завдання, аркуші відповідей, папір для позначок) адміністратору

Що не можна робити

 • бути представленим на іспиті іншою особою
 • обманювати під час іспиту, наприклад, списувати, розмовляти з іншими кандидатами
 • протягом іспиту мати на столі інші предмети, крім письмового приладдя (стандартного олівця з гумкою та стругачки) напою або ж окулярів
 • використовувати будь-які неприпустимі допоміжні матеріали (словники, довідники з граматики, підручники, заздалегідь підготовлені письмові відповіді тощо)
 • використовувати будь-які допоміжні технічні засоби (мобільні телефони, транслятори, комп’ютери тощо)
 • використовувати свій папір для позначок
 • мати годинник на руці або на парті/лавці (у екзаменаційному кабінеті є годинник)
 • виходити з екзаменаційного кабінету під час субтесту (до його закінчення)
 • заважати іншим кандидатам
 • працювати над субтестом після закінчення встановленого часу
 • копіювати або виносити екзаменаційні матеріали
 • запитувати про рішення завдання або просити перекласти інструкції

Попереджаємо, що у разі порушення наведених вище правил ваш іспит негайно припиняється, і його результати не оцінюються.

Що можна робити

 • принести с собой напиток и питание (после каждого субтеста у вас будет 15 минут перерыва)
 • покликати администратора підняттям руки, якщо під час іспиту у вас виникає якась проблема
 • писати позначки на паперінаданому вам при потребі адміністратором
 • здати екзаменаційні матеріали до закінчення часу, відведеного на виконання субтесту, у цьомуразі ви повинні тихо вийти з екзаменаційної кімнати; повернутися можна тільки під час перерви, але не пізніше початку наступного субтесту (это не распространяется на субтест Аудирование)
 • оскаржити процедуру іспиту в день його проведення у голови екзаменаційної комісії, якщо ви вважаєте, що екзаменаційні умови не відповідали «Порядку проведення іспиту»

Під час іспиту зі знання чеських реалій не передбачена перерва.