Перелік підручників та інших матеріалів, рекомендованих для викладання чеських реалій і для набуття або закріплення знань в області чеських реалій.

BISCHOFOVÁ, J., HRDLIČKA, M. Sociokulturní minimum pro azylanty. Praha : MŠMT, 2005.

CVEJNOVÁ, J. Co chcete vědět o České republice. Praha : Karolinum, 2013. IV. vydání. ISBN 978-80-246-2291-0.

CVEJNOVÁ, J. Česky, prosím III. Praha : Karolinum, 2017. ISBN 9788024635125.

HASIL, J., HASILOVÁ, H. Z tradic české kultury. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0646-1.

KOŘÁNOVÁ, I., BERMEL, N. Interaktivní čeština. Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-1730-5.

STRAKOVÁ TOMÁŠOVÁ, M. a kol. Výkladový slovník k testovým úlohám z českých reálií. Praha : NÚV, 2016. ISBN 978-80-7481-155-5.