List of textbooks and other materials suitable for Czech life and institutions lessons and for acquiring and reinforcing knowledge of Czech life and institutions.

BISCHOFOVÁ, J., HRDLIČKA, M. Sociokulturní minimum pro azylanty. Praha : MŠMT, 2005.

CVEJNOVÁ, J. Co chcete vědět o České republice. Praha : Karolinum, 2013. IV. vydání. ISBN 978-80-246-2291-0.

CVEJNOVÁ, J. Česky, prosím III. Praha : Karolinum, 2017. ISBN 9788024635125.

HASIL, J., HASILOVÁ, H. Z tradic české kultury. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0646-1.

KOŘÁNOVÁ, I., BERMEL, N. Interaktivní čeština. Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-1730-5.

STRAKOVÁ TOMÁŠOVÁ, M. a kol. Výkladový slovník k testovým úlohám z českých reálií. Praha : NÚV, 2016. ISBN 978-80-7481-155-5.