List of textbooks and other materials suitable for Czech language lessons for foreigners and for acquiring and reinforcing Czech language skills at the B1 proficiency level under CEFR.

ADAMOVIČOVÁ, A., HRDLIČKA, M., IVANOVOVÁ, D. Basic Czech II. Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2071-8.

ADAMOVIČOVÁ, A. Nebojte se češtiny: konverzace pro středně pokročilé. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 978-80-246-1059-7.

BISCHOFOVÁ, J., HRDLIČKA, M. Čeština pro cizince a azylanty. Cvičebnice B1. (Czech for Foreigners and Immigrants. The workbook B1.); In: Čeština pro cizince a azylanty. Cvičebnice B1. 2. vyd. Praha : MŠMT ČR, SOZE, 2007.

BISCHOFOVÁ, J., HRDLIČKA, M. Čeština pro cizince a azylanty. Učebnice B1. (Czech for Foreigners and Immigrants. The textbook B1.); In: Čeština pro cizince a azylanty. Učebnice B1. 2. vyd. Praha : MŠMT ČR, SOZE, 2007.

BOŘILOVÁ, P., HOLÁ, L. Česky krok za krokem 2. Praha : Akropolis, 2009. ISBN 978-80-86903-92-7.

CVEJNOVÁ, J. Česky, prosím III. Praha : Karolinum, 2017. ISBN 9788024635125.

HRADILOVÁ, D. A KOL. Czech it up! 3. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. ISBN 978-80-244-5946-2.

HRONOVÁ, K., HRON, J. Čeština pro cizince / Czech for Foreigners H + H, A1–A2 ; B1 / mini – medium. Praha : Didakta, 2009. ISBN 978-80-254-2295-3.

KESTŘÁNKOVÁ, M., ŠNAIDAUFOVÁ, G., KOPICOVÁ, K. Čeština pro cizince – úroveň B1. Brno : Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3007-0.

  • This publication has a recommendation from the MEYS , Ref No. 16974/11-23

NEKOVAŘOVÁ, A. Čeština pro život 1. Praha : Akropolis, 2008. ISBN 978-80-86903-80-4.

NEKOVAŘOVÁ, A. Čeština pro život 2. Praha : Akropolis, 2012. ISBN 978-80-87481-52-3.

PEČENÝ, P. a kol. Připravujeme se k Certifikované zkoušce z češtiny – úroveň B1 (CCE-B1). Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2066-4.

  • Vydání druhé. Praha : Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3486-9

PEČENÝ, P. a kol. Připravujeme se ke zkoušce z českého jazyka pro účely udělování státního občanství ČR (úroveň B1). Praha : Karolinum, 2023. ISBN 9788024653921.