Nội dung thi cuộc sống, xã hội Czech

Điều kiện tiên quyết để tiến hành thi về cuộc sống, xã hội Czech là đạt trình độ tiếng B1 (tự đọc viết) theo Chuẩn mực chung của Cộng Đồng Châu Âu về ngôn ngữ. Đề thi về cuộc sống, xã hội Czech nhằm xác nhận kiến thức về những lĩnh vực: Nền tảng dân sự, thông tin địa lý cơ bản về Cộng Hòa Czech, thông tin cơ cản về lịch sử, văn hóa Cộng Hòa Czech. Phạm vi hiểu biết về cuộc sống, xã hội Czech tương ứng với phạm vi hiểu biết trong giáo dục cơ bản theo Khuôn khổ giáo dục đào tạo cơ bản với nhận thức cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của người đã trưởng thành. Những giới hạn chi tiết trong 30 chủ đề thi từ cuôc sóng, xã hội Czech là một phần được gọi là đặc trưng. Mỗi một chủ đề có một câu hỏi trong bài thi. Các câu hỏi trong đề thi được chỉ được chọn từ Các dữ liệu cho các câu hỏi thi. Trước khi thi thí sinh có điều kiện làm quen với tất cả 300 câu hỏi kể cả đáp án đúng của chúng. Các câu hỏi sẽ  được cập nhật tùy theo tình hình thực tại. Những câu hỏi ví dụ trong phần cuộc sống, xã hội Czech chỉ là những câu hỏi mẫu tương ứng.      

Hình thức kiểm tra về cuộc sống, xã hội Czech

Kiểm tra về cuộc sống, xã hội Czech được tiến hành bằng thi viết. Hình thức viết được hiểu là bài tập bao gồm 30 câu hỏi trong các lĩnh vực:

 • Nền tảng dân sự: 16 câu hỏi
 • Thôn tin cơ bản về địa lý nước Cộng Hòa Czech: 7 câu hỏi
 • Thông tin cơ bản về lịch sử, văn hóa nước Cộng Hòa Czech: 7 câu hỏi

Mỗi câu hỏi có 4 câu trả lời: bao giờ cũng có một câu trả lời đúng, 3 câu trả lời còn lại không đúng. Khi thi thì thí sinh nhận được các câu hỏi đã in sẵn và một tờ giấy để ghi chép. Bạn sẽ viết các câu trả lời của mình trên tờ giấy đó. Cuộc thi kéo dài 30 phút. Trong khi thi về cuộc sống, xã hội Czech sẽ không nghỉ giảo lao.

Thời gian biểu trong ngày thi 

8:30 – 9:55 Đăng ký 1

 • Đăng ký 1 dành cho các thí sinh thi toàn bộ hoặc chỉ thi phần cuộc sống, xã hội Czech.

10:00 – 10:40 Bài kiểm tra kiến thức hiểu biết về nước Séc – thi viết.

 •  Bài thi viết gồm 30 câu hỏi trong 30 phút.
  • Trước khi làm bài thi có khoảng 10 phút hướng dẫn về bài kiểm tra.

10:15 – 10:45 Đăng ký 2

 • Đăng ký 2 dành cho các thí sinh chỉ thi tiếng Czech.

11:00 – 14:15 Thi tiếng Czech – phần viết:

 • Đọc hiểu (50 phút)
 • Nghe hiểu (30–35 phút)
 • Viết (60 phút)
  • Mỗi phần có khoảng 5-10 phút hướng dẫn làm bài thi.
  • Sau mỗi phần thi có 15 phút giải lao.

14:40 – 17:45 Thi tiếng Czech – phần hội thoại:

 • Các thí sinh trong phần hội thoại (Nói) sẽ thi từng đôi một (15-18 phút cho hai thí sinh). Sẽ rút thăm lấy số thứ tự cho các thí sinh.

Đánh giá kết quả thi về cuộc sống, xã hội Czech

Khi thi về cuộc sống, xã hội Czech thì các thí sinh sẽ nhận được 1 điểm cho mỗi câu hỏi đúng. Tổng cộng có thể nhận được nhiều nhất 30 điểm. Thí sinh đỗ trong phần thi về cuộc sống, xã hội Czech nếu đạt ít nhất 60% câu trả lời trong bài thi. Để thi đỗ thì phải đạt ít nhất 18 điểm. Nếu không đạt 60% câu trả lời đúng thì thí sinh không đỗ trong phần cuộc sống, xã hội Czech và có thể đăng ký thi lại trong lần thi tới. Không hạn chế số lần thi lại.

Thông báo về kết quả thi sẽ không cung cấp qua điện thoại hoặc e-mail. Thí sinh sẽ biết kết quả của mình sau 30 ngày kể từ ngày thi tại địa chỉ http://ujop.cuni.cz/obcanstvi/vysledkyGiấy chứng nhận sẽ do ÚJOP UK cấp cho những thi sinh đỗ trong vòng 7 tuần kể từ ngày thi. Không thể yêu cầu sớm hơn việc thi lại hoặc cấp chứng chỉ. Hiệu lực của chứng chỉ không bị hạn chế về thời gian. Chứng chỉ sẽ được gửi theo đường bưu điện. Để đảm bảo nhận được chứng chỉ thì bạn cần phải kiểm tra các dữ liệu được điền trong đăng ký xem có đúng không, kể cả họ tên và địa chỉ của bạn. 

Đăng ký thi về cuộc sống, xã hội Czech

Thí sinh có thể đăng ký thi về cuộc sống, xã hội Czech bằng điện tử nhờ đăng ký trực tuyến tại trang ÚJOP UK. Thí sinh cũng có thể đăng ký trực tiếp trong giờ làm việc tại các trung tâm thi mà tại đó cuộc thi sẽ được thực hiện. Cần phải đăng ký chậm nhất  là 14 ngày trước thời điểm thi.

Những thời hạn và địa điểm thi về cuộc sống, xã hội Czech

Những thời hạn thi về cuộc sống, xã hội Czech được nêu ra tại đây. Việc lựa chọn thời điểm và địa điểm thi là một phần trong đăng ký tại đây. Nếu thời điểm thitrên địa chỉ http://ujop.cuni.cz/obcanstvi  không xuất hiện thì có nghĩa đã đủ số lượng và bạn không thể đăng ký tại địa điểm thi đó nữa. Số lượng sẽ được mở ra nếu có thí sinh nào đó hủy đăng ký.  

Lệ phí thi về cuộc sống, xã hội Czech 

Phải trả lệ phí cho thi về cuộc sống, xã hội CzechLệ phí là 2 000 korun. Thí sinh sẽ nhận được các dữ liệu để thanh toán qua e-mail sau khi điền đăng ký trực tuyến. Lệ phí cho cuộc thi cần phải được nộp trước ít nhất 7 ngày sau khi gửi/nộp phiếu đăng ký thiKhi đi thi, bạn phải mang chứng từ thanh toán cho cuộc thi theo người (chỉ cần chứng từ của ngân hàng qua mạng internet hoặc sao kê tài khoản).

Ai không phải thi về cuộc sống, xã hội Czech

Không phải thi về cuộc sống, xã hội Czech theo § 14, mục 5 của luật về quốc tịch nước Cộng Hòa Czech:   

 • người nộp đơn, nếu chứng minh được rằng trước đây đã theo học ít nhất 3 năm ở trường phổ thông, trung cấp hoặc đại học được giảng dạy bằng tiếng Czech,
 • người nộp đơn, nếu tại thời điểm nộp đơn xin cấp quốc tịch Czech nhỏ hơn 15 tuổi hoặc già hơn 65 tuổi,
 • người nộp đơn bị tàn tật hoặc thần kinh, không cho phép họ có khả năng tiếp thu tiếng Czech.

Việc thừa nhận các chứng từ thuộc thẩm quyền của Bộ Nội Vụ. Ủy ban tỉnh chỉ là nơi tiếp nhận những chứng từ này. ÚJOP UK không xem xét và cũng không quyết định việc thừa nhận chúng.

Bội Nội Vụ dựa trên cơ sở  qui chế của điều khoản § 15, mục 3 của luật cấp quốc tịch nước Cộng Hòa Czech cho thể bỏ qua trách nhiệm chứng minh trình độ tiếng Czech và khả năng nhận thức về cuộc sống, xã hội cho người nộp đơn trong những điềuv kiện đặc biệt. Đơn cho việc miễn những điều kiện này sẽ được nọpp cùng với đơn xin cấp quốc tịch với điều kiện đơn này phải có nội dung cho những lý do cụ thể mà trên cơ sở đó yêu cầu được miễn những điều kiện này.