Thi cho việc cấp quốc tịch nước Cộng Hòa Czech có thể tiến hành tại những điểm thi.

Thi được tiến hành vào:

  • vào ngày thứ sáu hoặc thứ bảy
  • thi về cuộc sống, xã hội Czech bắt đầu lúc 10:00,
  • thi tiếng Czech bắt đầu lúc 11:00.

Vào ngày thi thì các bạn phải đến đăng ký ít nhất là 30 phút trước khi thi. 

NgàyMôn thiĐịa điểm
thứ sáu 26. 1. 2024Kiến thức về Séc + Tiếng SécPraha, Poděbrady, Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Olomouc, Plzeň
thứ bảy 27. 1. 2024Tiếng SécPraha, Liberec
thứ bảy 24. 2. 2024Kiến thức về Séc + Tiếng SécPraha, Liberec, Poděbrady, Brno, České Budějovice, Olomouc, Ostrava, Plzeň
thứ bảy 23. 3. 2024Kiến thức về Séc + Tiếng SécPraha, Liberec, Poděbrady, Brno, Hradec Králové, Plzeň
thứ bảy 27. 4. 2024Kiến thức về Séc + Tiếng SécPraha, Liberec, Poděbrady, Brno, Ostrava, Plzeň
thứ bảy 25. 5. 2024Kiến thức về Séc + Tiếng SécPraha, Liberec, Poděbrady, Brno, Hradec Králové, Olomouc, Plzeň
thứ sáu 14. 6. 2024Kiến thức về Séc + Tiếng SécPraha, Poděbrady, Brno, České Budějovice, Ostrava
thứ bảy 7. 9. 2024Tiếng SécPraha, Liberec, Poděbrady
thứ bảy 21. 9. 2024Kiến thức về Séc + Tiếng SécPraha, Liberec, Poděbrady, Brno, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava
thứ bảy 19. 10. 2024Kiến thức về Séc + Tiếng SécPraha, Liberec, Poděbrady, Brno, České Budějovice, Plzeň
thứ bảy 16. 11. 2024Kiến thức về Séc + Tiếng SécPraha, Poděbrady, Brno, Olomouc, Plzeň
thứ bảy 7. 12. 2024Kiến thức về Séc + Tiếng SécPraha, Liberec, Poděbrady, Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Ostrava

Lựa chọn thời điểm thi là một phần của việc đăng ký thi. Cần phải đăng ký chậm nhất là 14 ngày trước thời điểm thi. Không có việc đăng ký này thì đương sự không được phép thi.  

Thí sinh có thể đăng ký thi tiếng Séc và/hoặc thi kiến thức về Séc:

Nếu thời điểm thi tại địa chỉ  http://ujop.cuni.cz/obcanstvi  không được đăng có nghĩa là đã đủ số lượng và không thể đăng ký tại trung tâm thi đó nữa. Số lượng có thể được mở ra nếu có ai đó hủy đăng ký.