Lệ phí hành chính cho việc cấp quốc tịch nước Cộng Hòa Czech 

 1. lệ phí cho việc cấp quốc tịch nước Cộng Hòa Czech cho người đã trưởng thành là 2 000 Kč.
  • Bộ Nội Vụ có thể giảm mức lệ phí này ở mức 500 Kč  cho người  đã trưởng thành vì những lý do đặc biệt.
 2. lệ phí cho việc cấp quốc tịch nước Cộng Hòa Czech cho trẻ vị thành niên là 500 Kč.
  • Bộ Nội Vụ có thể giảm mức lệ phí này ở mức 100 Kč  cho trẻ vị thành niên vì những lý do đặc biệt.
 3. lệ phí cho việc cấp quốc tịch Czech cho người tị nạn 500 Kč.
  • Bộ Nội Vụ có thể giảm mức lệ phí này ở mức 100 Kč  cho trẻ vị thành niên vì những lý do đặc biệt.

Lệ phí hành chính là sự vụ của Bộ Nội Vụ nước Cộng Hòa Czech.    

Lệ phí cho thi tiếng Czech và cuộc sống, xã hội Czech 

 1. Phí tổ chức kiểm tra tiếng Séc và kiểm tra hiểu biết cuộc sống, xã hội Séc: 5 700 Kč
 2. lệ phí cho thi tiếng Czech : 3 700 Kč
 3. lệ phí cho thi về cuộc sống, xã hội Czech là: 2 000 Kč

Lệ phí cho thi tiếng Czech và thi về cuộc sống, xã hội Czech là sự vụ của Viện ngôn ngữ và Trung tâm tập huấn của trường đại học Charles. Người dự thi sẽ nhận được những dữ liệu cần thiết cho việc thanh toán qua e-mail sau khi điền vào mục đăng ký trực tuyếnLệ phí cho cuộc thi cần phải được nộp trước ít nhất 7 ngày sau khi gửi/nộp phiếu đăng ký thi. Khi đi thi, bạn phải mang chứng từ thanh toán cho cuộc thi theo người (chỉ cần chứng từ của ngân hàng qua mạng internet hoặc sao kê tài khoản).