Správní poplatek za udělení státního občanství České republiky

 1. správní poplatek za udělení státního občanství ČR zletilé fyzické osobě: 2 000 Kč
  • Ministerstvo vnitra může snížit správní poplatek zletilé fyzické osobě z důvodů hodných zvláštního zřetele až na 500 Kč.
 2. správní poplatek za udělení státního občanství ČR nezletilé fyzické osobě: 500 Kč
  • Ministerstvo vnitra může snížit správní poplatek nezletilé fyzické osobě z důvodů hodných zvláštního zřetele až na 100 Kč.
 3. správní poplatek za udělení státního občanství ČR azylantovi: 500 Kč
  • Ministerstvo vnitra může snížit správní poplatek nezletilé fyzické osobě z důvodů hodných zvláštního zřetele až na 100 Kč.

Správní poplatek je agendou Ministerstva vnitra České republiky.

Poplatek za konání zkoušky z českého jazyka a českých reálií

 1. poplatek za konání zkoušky z českého jazyka a zkoušky z českých reálií: 5 700 Kč
 2. poplatek za konání zkoušky pouze z českého jazyka: 3 700 Kč
 3. poplatek za konání zkoušky pouze z českých reálií: 2 000 Kč

Poplatek za konání zkoušky z českého jazyka a/nebo českých reálií je agendou Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. Fakturační údaje potřebné k úhradě zkoušky obdrží žadatel e-mailem po vyplnění online přihlášky. Poplatek za konání zkoušky je nutné uhradit nejpozději 7 dnů po odeslání/podání přihlášky ke zkoušce. Doklad o zaplacení poplatku za zkoušku je nutné přinést v den zkoušky s sebou (dostačující je i doklad z internetového bankovnictví nebo výpis z účtu).