Orientační harmonogram v den zkoušky

8:30 – 9:55 Registrace 1

 • Registrace 1 je určena kandidátům, kteří skládají celou zkoušku, nebo jen zkoušku z českých reálií.

10:00 – 10:40 Zkouška z českých reálií (test)

 • Písemný test s 30 otázkami trvá 30 minut.
  • Zkouška má cca 10 minut na úvodní instrukce k testu.

10:15 – 10:45 Registrace 2

 • Registrace 2 je určena kandidátům, kteří skládají pouze zkoušku z českého jazyka.

11:00 – 14:15 Zkouška z českého jazyka (písemná část)

 • Čtení s porozuměním (50 minut)
 • Poslech s porozuměním (30-35 minut)
 • Psaní (60 minut)
  • Každá zkouška má cca 5-10 minut na úvodní instrukce k testu.
  • Po každém subtestu následuje 15 minut pauza.

14:40 – 17:45 Zkouška z českého jazyka (ústní část)

 • Kandidáti jsou u ústní části zkoušky (tj. mluvení) zkoušeni ve dvojicích. Pořadí kandidátů a čas ústní zkoušky se losuje. Ústní část zkoušky trvá 15-18 minut pro 2 kandidáty.