Organizace zkoušky z českého jazyka se řídí Zkušebním řádem. Před zkouškou se také seznamte s Informacemi pro kandidáty.

Co musíte

 • přihlásit se na zkoušku (nebo její část) nejméně 14 dnů před zkušebním termínem
 • zaplatit za zkoušku (nebo její část) nejméně 7 dnů po odeslání/podání přihlášky ke zkoušce a doklad o zaplacení přinést s sebou k registraci
 • přijít k registraci nejméně 30 minut před začátkem zkoušky (nebo její části)
 • prokázat svou identitu platným mezinárodně uznávaným cestovním dokladem (tj. cestovním pasem)
 • zkontrolovat u registrace správnost svých údajů (jméno, příjmení, datum narození, adresa místa pobytu včetně doručovací adresy) v přihlášce
 • sednout si ve zkušební místnosti na místo se svým jménem a položit na stůl cestovní doklad předložený u registrace
 • psát během testu tužkou, kterou dostanete, můžete používat gumu
 • vypnout mobilní telefon
 • informovat ihned administrátora, pokud je Váš zkouškový materiál nečitelný, neúplný nebo pokud si myslíte, že jste dostali nesprávné zkouškové materiály
 • přepsat řešení do záznamového archu, kontroluje se pouze ten, řešení v zadání se nekontrolují
 • na konci časového limitu na pokyn administrátora položit tužku a už nic nepsat
 • vrátit všechny zkouškové materiály (tzn. zadání, záznamové archy, papíry s poznámkami) administrátorovi

Co nesmíte

 • nechat se u zkoušky zastoupit jinou osobou
 • podvádět u zkoušky, např. opisovat, hovořit s jinými kandidáty
 • mít během zkoušky na stole jiné věci než psací potřeby (typizovanou tužku s gumou a ořezávátko), pití a popř. brýle
 • používat jakékoliv nedovolené pomocné materiály (slovníky, gramatiky, učebnice, připravené koncepty psaných projevů atd.)
 • používat jakékoliv pomocné technické prostředky (mobilní telefony, translátory, počítače atd.)
 • používat svoje papíry na poznámky
 • mít hodinky na ruce ani na lavici (ve zkušební místnosti jsou k dispozici hodiny)
 • odejít ze zkušební místnosti během subtestu (před jeho dokončením)
 • rušit ostatní kandidáty
 • pracovat na subtestu po konci časového limitu
 • kopírovat ani vynášet zkouškové materiály
 • ptát se na řešení úkolu nebo žádat o překlad instrukcí

Upozorňujeme, že v případě porušení výše uvedených pravidel bude Vaše zkouška ihned ukončena a nebude hodnocena.

Co můžete

 • přinést si s sebou pití a občerstvení (po každém subtestu máte 15 minut pauzu)
 • přivolat administrátora zvednutím ruky, pokud máte během zkoušky nějaký problém
 • psát si poznámky na papír, který Vám dá na požádání administrátor
 • odevzdat zkouškové materiály před koncem časového limitu na subtest, v tom případě musíte tiše opustit zkušební místnost a smíte se vrátit až o přestávce, nejpozději však na začátek dalšího subtestu (neplatí pro subtest Poslech)
 • odvolat se proti průběhu zkoušky ihned v den jejího konání u předsedy zkušební komise, pokud se domníváte, že zkušební podmínky neodpovídaly Zkušebnímu řádu

Dovolujeme si Vás upozornit, že ústní zkouška je pro interní potřeby nahrávána.