Výběr místa konání zkoušky z českého jazyka a/nebo českých reálií je součástí přihlášky ke zkoušce. Zkušební institucí pro zkoušku z českého jazyka a/nebo českých reálií je Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK).

Seznam škol

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Adresa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta
U Tří lvů 1725/1a
370 01 České Budějovice
Telefon
+420 387 773 222
E-mail
Masarykova univerzita v Brně
Adresa
Masarykova univerzita v Brně
Filozofická fakulta
Kabinet češtiny pro cizince
budova D
Arne Nováka 1
602 00 Brno
Telefon
+420 549 495 970
E-mail
Ostravská univerzita v Ostravě
Adresa
Ostravská univerzita v Ostravě
Filozofická fakulta
Reální 1476/5
701 03 Moravská Ostrava
Telefon
+420 731 305 178
E-mail
Technická univerzita v Liberci
Adresa
Technická univerzita v Liberci
budova G
Univerzitní náměstí 1410/1
461 17 Liberec 1
Telefon
+420 773 749 951
E-mail
ÚJOP UK Krystal
Adresa
Ústav jazykové a odborné přípravy
Studijní středisko Praha-Krystal
budova C
José Martího 2/407
160 00 Praha 6
Telefon
+420 224 090 210
E-mail
ÚJOP UK Poděbrady
Adresa
Ústav jazykové a odborné přípravy
Studijní středisko Poděbrady
Jiřího náměstí 1/I
290 01 Poděbrady
Telefon
+420 325 614 452
E-mail
ÚJOP UK Voršilská
Adresa
Ústav jazykové a odborné přípravy
Studijní středisko Praha-Voršilská
RNDr. Dagmar Halladová
Voršilská 144/1
110 00 Praha 1
Telefon
+420 224 090 210
E-mail
Univerzita Hradec Králové
Adresa
Univerzita Hradec Králové
Fakulta informatiky a managementu
budova J
Hradecká 1249/6
500 03 Hradec Králové
Telefon
+420 493 332 219
E-mail
Univerzita Palackého v Olomouci
Adresa
Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta
Křížkovského 10
772 00 Olomouc
Telefon
+420 736 446 727
E-mail
Západočeská univerzita v Plzni
Adresa
Západočeská univerzita v Plzni
Pedagogická fakulta
Veleslavínova 42
301 00 Plzeň
Telefon
+420 377 636 021
E-mail