Informace o výsledcích zkoušky se neposkytují ani telefonicky, ani e-mailem.

Své výsledky kandidát najde za 30 dnů od konání zkoušky na adrese:

Osvědčení vydává ÚJOP UK úspěšným kandidátům do 7 týdnů od konání zkoušky. Není možné žádat o dřívější opravu zkoušky a/nebo dřívější vystavení osvědčení.

Platnost osvědčení není časově omezena.

Osvědčení se posílají poštou. Aby Vám mohlo být osvědčení doručeno, zkontrolujte prosím, že jsou údaje vyplněné v přihlášce v pořádku, a to včetně Vašeho jména a adresy. Pokud osvědčení nedostanete poštou do 7 týdnů od data konání zkoušky, prosím kontaktujte sekretariát VTC ÚJOP UK. Pokud tuto skutečnost neoznámíte do 9 týdnů od data konání zkoušky, bude Vám za vydání duplikátu účtován poplatek 500 Kč.