Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3
poštovní schránka 21
170 34 Praha 7

www.mvcr.cz
posta@mvcr.cz
obcanmat@mvcr.cz

logo-mvcr

Tento kontakt využijte, pokud máte dotaz:

 • k zákonu č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
 • k žádosti o státní občanství České republiky
 • ke správnímu poplatku spojenému s udělením státního občanství České republiky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

www.msmt.cz
posta@msmt.cz
marie.cernikova@msmt.cz

logo-mvcr

Tento kontakt využijte, pokud máte dotaz:

 • k vyhlášce o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství ČR
 • ke koncepci zkoušky z českého jazyka a českých reálií

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova
Ústav jazykové a odborné přípravy
Výzkumné a testovací centrum
Vratislavova 29/10
128 00 Praha 2

http://www.ujop.cuni.cz/
http://ujop.cuni.cz/obcanstvi
obcanstvi@ujop.cuni.cz

logo-mvcr

Tento kontakt využijte, pokud máte dotaz:

 • k organizaci zkoušky z českého jazyka a zkoušky z českých reálií (termíny konání, místa konání, přihlášky, poplatky, osvědčení)
 • k průběhu zkoušky (forma zkoušky, hodnocení, informace pro kandidáty, Zkušební řád)
 • k obsahu zkoušky z českého jazyka
 • k přípravě ke zkoušce z českého jazyka
Národní pedagogický institut České republiky
Národní pedagogický institut České republiky
Senovážné náměstí 872/25
110 00 Praha 1
Pracoviště Hostivař
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10

https://www.npi.cz/
https://cestina-pro-cizince.cz/obcanstvi/
obcanstvi@cestina-pro-cizince.cz

logo-npi

Tento kontakt využijte, pokud máte dotaz:

 • k obsahu zkoušky z českých reálií
 • k těmto internetovým stránkám

Pokud jste novinář, obracejte se na následující tiskové odbory nebo oddělení:

Seznam škol

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Adresa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta
U Tří lvů 1725/1a
370 01 České Budějovice
Telefon
+420 387 773 222
E-mail
Masarykova univerzita v Brně
Adresa
Masarykova univerzita v Brně
Filozofická fakulta
Kabinet češtiny pro cizince
budova D
Arne Nováka 1
602 00 Brno
Telefon
+420 549 495 970
E-mail
Ostravská univerzita v Ostravě
Adresa
Ostravská univerzita v Ostravě
Filozofická fakulta
Reální 1476/5
701 03 Moravská Ostrava
Telefon
+420 731 305 178
E-mail
Technická univerzita v Liberci
Adresa
Technická univerzita v Liberci
budova G
Univerzitní náměstí 1410/1
461 17 Liberec 1
Telefon
+420 773 749 951
E-mail
ÚJOP UK Krystal
Adresa
Ústav jazykové a odborné přípravy
Studijní středisko Praha-Krystal
budova C
José Martího 2/407
160 00 Praha 6
Telefon
+420 224 090 210
E-mail
ÚJOP UK Poděbrady
Adresa
Ústav jazykové a odborné přípravy
Studijní středisko Poděbrady
Jiřího náměstí 1/I
290 01 Poděbrady
Telefon
+420 325 614 452
E-mail
ÚJOP UK Voršilská
Adresa
Ústav jazykové a odborné přípravy
Studijní středisko Praha-Voršilská
RNDr. Dagmar Halladová
Voršilská 144/1
110 00 Praha 1
Telefon
+420 224 090 210
E-mail
Univerzita Hradec Králové
Adresa
Univerzita Hradec Králové
Fakulta informatiky a managementu
budova J
Hradecká 1249/6
500 03 Hradec Králové
Telefon
+420 493 332 219
E-mail
Univerzita Palackého v Olomouci
Adresa
Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta
Křížkovského 10
772 00 Olomouc
Telefon
+420 736 446 727
E-mail
Západočeská univerzita v Plzni
Adresa
Západočeská univerzita v Plzni
Pedagogická fakulta
Veleslavínova 42
301 00 Plzeň
Telefon
+420 377 636 021
E-mail