Obsah zkoušky z českých reálií vymezují tzv. specifikace. Tyto specifikace stanovují 3 oblasti znalostí:

 • Občanský základ
 • Základní geografické informace o České republice
 • Základní historické a kulturní informace o České republice

V těchto 3 oblastech je celkem 30 konkrétních témat. Každé z těchto témat je v testu z českých reálií zastoupeno 1 testovou úlohou (test z českých reálií obsahuje celkem 30 testových úloh).

Témata testu z českých reálií

Občanský základ

 1. Zvyky a tradice
 2. Doprava
 3. Zdravotní a záchranný systém
 4. Vzdělávání
 5. Politický systém
 6. Zákonodárná a výkonná moc
 7. Soudní moc a ochrana občanů
 8. Volby
 9. Základní právní pojmy, správní a trestní právo
 10. Občanské právo
 11. Rodinné právo
 12. Měna a bankovní soustava
 13. Daňová soustava
 14. Sociální zabezpečení
 15. Zaměstnání
 16. Podnikání

Základní geografické informace o České republice

 1. Poloha, rozloha a přírodní poměry
 2. Příroda a krajina
 3. Regiony a místa
 4. Ochrana životního prostředí
 5. Sociokulturní souvislosti
 6. Socioekonomické souvislosti
 7. Mezinárodní souvislosti

Základní historické a kulturní informace o České republice

 1. Středověk
 2. Novověk
 3. Dějiny Československa do roku 1948
 4. Dějiny Československa od roku 1948 do roku 1989
 5. Dějiny Česka od roku 1989
 6. Významné osobnosti od 19. století do současnosti
 7. Umění od středověku do současnosti