Anh/chị hãy thử kiểm tra mẫu tương tác tiếng Séc!

Anh/chị tìm được bài kiểm tra trên trang chính, phần bên phải, phía trên, hay phần bên trái, trong menu. Đây là trình độ thi thấp nhất được gọi là trình độ A1.

Anh/chị có đạt sau khi kiểm tra mẫu tương tác không?

Nếu đạt, anh/chị có thể đăng ký kiểm tra tiếng Séc để xin vĩnh trú tại Cộng hoà Séc tại một trong những trường được chọn có trong Seznam (Danh sách)
Ngày kiểm tra được nêu ở đây.

Anh/chị kiểm tra mẫu tương tác không đạt?

Nếu không đạt, anh/chị có thể chuẩn bị kiểm tra bằng cách:

  • tự học, không có giáo viên,
  • với giáo viên riêng (cũng có thể là thành viên của gia đình anh/chị),
  • trong khoá dạy tiếng Séc

Trước kiểm tra, hãy làm quen với sách giới thiệu với đề bài kiểm tra mẫu của bài kiểm tra và cẩm nang mới là Hãy cùng chúng tôi chuẩn bị kiểm tra tiếng Séc cho người xin vĩnh trú tại Cộng hoà Séc. Để biết thêm, xem phần Cuốn cẩm nang mới.

Để chuẩn bị kiểm tra một cách tốt hơn, anh/chị cũng có thể sử dụng:

  • Phương pháp chuẩn bị thi tiếng Séc dành cho đối tượng xin vĩnh trú (trình độ A1).
  • Những sách giáo khoa (trình độ A1) mà các tác giả của Phương pháp chuẩn bị thi tiếng Séc cho đối tượng xin vĩnh trú khuyến cáo .