V souvislosti s velkým zájmem o zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt byla vytvořena nová online registrace, která byla spuštěna 2. 1. 2024. Další informace najdete zde.

Test if you know Czech at the level A2. The result of the Sample Test will show you if you can pass the examination. The test has four parts: Reading, Listening, Writing, and Speaking. Reading and Listening function like a real test, after the test you will see the correct and incorrect answers. Writing and Speaking do not show the results. You can check the answers according to the model tests (Writing) and video recordings (Speaking) at the end of the tasks. You will need two hours for the whole test. When you have less than 80% in the parts Reading and Listening, we recommend repeating these parts.

Osnova testu:

Mluvení

Test Mluvení ukazuje, jak vypadá ústní zkouška, ale neříká, co je dobře a špatně. Musíte pracovat podle instrukcí. Zkuste odpovědět na otázky (Úloha 1), udělat dialogy (Úloha 2), mluvit 1 minutu na jedno téma (Úloha 3) a domluvit se s kamarádem/kamarádkou na 1 aktivitě, 1 místě nebo 1 věci (Úloha 4). Na konci úlohy najdete správnou odpověď.
Úlohy Mluvení:
Teď bude úloha číslo jedna. Budete odpovídat na deset otázek. Budete mluvit na téma Jídlo. Odpovídejte prosím celou větou.

Jak to funguje?

  • V této úloze musíte poslouchat pozorně audio nahrávku.
  • Na každou odpověď máte 10 sekund. Odpovídejte celou větou.
  • Jednotlivé otázky jdou automaticky, jedna po druhé.
  • Máte zapnuté reproduktory nebo sluchátka? Teď můžete stisknout tlačítko Play.

1. Poslechněte si otázku.

Nyní odpovězte. Máte 10 sekund.

2. Poslechněte si otázku.

Nyní odpovězte. Máte 10 sekund.

3. Poslechněte si otázku.

Nyní odpovězte. Máte 10 sekund.

4. Poslechněte si otázku.

Nyní odpovězte. Máte 10 sekund.

5. Poslechněte si otázku.

Nyní odpovězte. Máte 10 sekund.

6. Poslechněte si otázku.

Nyní odpovězte. Máte 10 sekund.

7. Poslechněte si otázku.

Nyní odpovězte. Máte 10 sekund.

8. Poslechněte si otázku.

Nyní odpovězte. Máte 10 sekund.

9. Poslechněte si otázku.

Nyní odpovězte. Máte 10 sekund.

10. Poslechněte si otázku.

Nyní odpovězte. Máte 10 sekund.

Nyní vyberte vhodné odpovědi na otázky.

1. Co nejčastěji jíte k obědu?
2. V kolik hodin večeříte?
3. Co jste ráno snídal/a?
4. Které české jídlo vám chutná?
5. Jak často pijete kávu?
6. Kam chodíte do restaurace?
7. Co umíte uvařit?
8. Které ovoce jíte rád/a?
9. Co nikdy nejíte?
10. Které jídlo mi můžete doporučit?Podívejte se na správné odpovědi.

1. Co nejčastěji jíte k obědu?


To je vhodná odpověď

2. V kolik hodin večeříte?
To je vhodná odpověď3. Co jste ráno snídal/a?


To je vhodná odpověď

4. Které české jídlo vám chutná?
To je vhodná odpověď5. Jak často pijete kávu?

To je vhodná odpověď


6. Kam chodíte do restaurace?To je vhodná odpověď

7. Co umíte uvařit?


To je vhodná odpověď

8. Které ovoce jíte rád/a?
To je vhodná odpověď9. Co nikdy nejíte?


To je vhodná odpověď

10. Které jídlo mi můžete doporučit?To je vhodná odpověď

Teď se podívejte na (modelovou) nahrávku celé úlohy:

Děkujeme, to je konec úlohy 1.