V souvislosti s velkým zájmem o zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt byla vytvořena nová online registrace, která byla spuštěna 2. 1. 2024. Další informace najdete zde.

Test if you know Czech at the level A2. The result of the Sample Test will show you if you can pass the examination. The test has four parts: Reading, Listening, Writing, and Speaking. Reading and Listening function like a real test, after the test you will see the correct and incorrect answers. Writing and Speaking do not show the results. You can check the answers according to the model tests (Writing) and video recordings (Speaking) at the end of the tasks. You will need two hours for the whole test. When you have less than 80% in the parts Reading and Listening, we recommend repeating these parts.

Osnova testu:

Mluvení

Test Mluvení ukazuje, jak vypadá ústní zkouška, ale neříká, co je dobře a špatně. Musíte pracovat podle instrukcí. Zkuste odpovědět na otázky (Úloha 1), udělat dialogy (Úloha 2), mluvit 1 minutu na jedno téma (Úloha 3) a domluvit se s kamarádem/kamarádkou na 1 aktivitě, 1 místě nebo 1 věci (Úloha 4). Na konci úlohy najdete správnou odpověď.
Úlohy Mluvení:

V této části budete mluvit sám/sama. Musíte mluvit asi jednu minutu. Musíte odpovědět na otázku vedle obrázku a použít všechny tři situace, které najdete v textu vedle obrázku. Na žádnou situaci nesmíte zapomenout. Musíte mluvit v minulém čase. Nebojte se mluvit a řekněte všechno, co umíte říct. Dávejte pozor na výslovnost.

Zapněte "nahrát" a budete mluvit 1 minutu.

Jak to funguje?

  • Na nahrávku máte 1 minutu.
  • Než stisknete tlačítko pro nahrávání, ujistěte se, že máte připojený mikrofon a povolené jeho používání v prohlížeči.
  • Než stisknete tlačítko play, ujistěte se, že máte zapnuté reproduktory nebo sluchátka.

Až budete připraven/a, stiskněte tlačítko pro nahrávání.

record