V souvislosti s velkým zájmem o zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt byla vytvořena nová online registrace, která byla spuštěna 2. 1. 2024.
Další informace najdete zde.
Informace pro Ukrajince
První pomoc v češtině
Pomoc ukrajinským školákům.

Test if you know Czech at the level A2. The result of the Sample Test will show you if you can pass the examination. The test has four parts: Reading, Listening, Writing, and Speaking. Reading and Listening function like a real test, after the test you will see the correct and incorrect answers. Writing and Speaking do not show the results. You can check the answers according to the model tests (Writing) and video recordings (Speaking) at the end of the tasks. You will need two hours for the whole test. When you have less than 80% in the parts Reading and Listening, we recommend repeating these parts.

Osnova testu:

Mluvení

Test Mluvení ukazuje, jak vypadá ústní zkouška, ale neříká, co je dobře a špatně. Musíte pracovat podle instrukcí. Zkuste odpovědět na otázky (Úloha 1), udělat dialogy (Úloha 2), mluvit 1 minutu na jedno téma (Úloha 3) a domluvit se s kamarádem/kamarádkou na 1 aktivitě, 1 místě nebo 1 věci (Úloha 4). Na konci úlohy najdete správnou odpověď.
Úlohy Mluvení:
V této části budete vybírat s tazatelem/tazatelkou nějakou aktivitu, nějaké místo nebo nějakou věc. Musíte se s ním/ní domluvit na 1 aktivitě, 1 místě nebo 1 věci. Je také důležité říct, proč jste vybral/a určitou aktivitu, místo nebo věc. Všechno, co můžete vybírat, najdete na obrázku. Obrázky jsou vždy celkem 3. Musíte vybírat jen aktivity, místa nebo věci, které vidíte na obrázku. Nemůžete vybírat nic jiného.

Jak to funguje?

  • Na odpověď máte 15 sekund. Odpovídejte celou větou.
  • Než stisknete tlačítko play, ujistěte se, že máte zapnuté reproduktory nebo sluchátka.

1. Poslechněte si instrukce: