Informace pro Ukrajince
První pomoc v češtině
Pomoc ukrajinským školákům.

Test if you know Czech at the level A2. The result of the Sample Test will show you if you can pass the examination. The test has four parts: Reading, Listening, Writing, and Speaking. Reading and Listening function like a real test, after the test you will see the correct and incorrect answers. Writing and Speaking do not show the results. You can check the answers according to the model tests (Writing) and video recordings (Speaking) at the end of the tasks. You will need two hours for the whole test. When you have less than 80% in the parts Reading and Listening, we recommend repeating these parts.

Osnova testu:

Mluvení

Test Mluvení ukazuje, jak vypadá ústní zkouška, ale neříká, co je dobře a špatně. Musíte pracovat podle instrukcí. Zkuste odpovědět na otázky (Úloha 1), udělat dialogy (Úloha 2), mluvit 1 minutu na jedno téma (Úloha 3) a diskutovat s Čechem/Češkou o dárku (Úloha 4). Na konci úlohy najdete správnou odpověď.
Úlohy Mluvení:
Teď budete dělat úlohu číslo čtyři. Vyberte dárek pro kamarádku podle obrázků. Nakonec řeknete, proč jste vybrali poslední dárek.

Jak to funguje?

  • Na odpověď máte 15 sekund. Odpovídejte celou větou.
  • Než stisknete tlačítko play, ujistěte se, že máte zapnuté reproduktory nebo sluchátka.

1. Poslechněte si instrukce: