Na požadovanou zkoušku úrovně A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (dále jen A1) se může cizinec, který žádá o povolení k trvalému pobytu, připravit v jazykovém kurzu češtiny pro cizince. Kurz však není podmínkou k samotnému absolvování zkoušky.

Tým odborníků vypracoval Metodiku přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1). Doporučujeme se s touto Metodikou seznámit, neboť jakýkoliv kurz z češtiny pro cizince s výstupní úrovní A1 není automaticky přípravou na požadovanou zkoušku. Jinými slovy, absolvent jazykového kurzu češtiny pro cizince s výstupní úrovní A1 má sice znalosti z českého jazyka na úrovni A1, ale s formou zkoušky není obeznámen, což by mohlo být důvodem k tomu, že u ní nemusí uspět.

Na zkoušku se žadatel o trvalý pobyt může připravit v zásadě třemi způsoby:

  1. individuálně bez pomoci lektora,
  2. individuálně s pomocí lektora (může jím být i rodinný příslušník),
  3. v jazykovém kurzu.

K přípravě na zkoušku lze využít:

Před zkouškou by se uchazeči měli seznámit s brožurou s modelovou verzí zkoušky, která zahrnuje úplný formát zkoušky včetně řešení. Vyučujícím i zkoušejícím, kteří připravují cizince na úspěšné zvládnutí požadované zkoušky z češtiny, doporučujeme se s formou a obsahem zkoušky seznámit. Podrobnější informace ke zkoušce naleznete dále na těchto stránkách.