Thí sinh thi tiếng Czech có thể đăng ký tại:

Cần phải đăng ký chậm nhất là 14 ngày trước thời điểm thi.

Chọn thời điểm và nơi thi là một phần của đăng ký thi. Nếu thời điểm thi trong đăng ký thi không có nghĩa là đã đủ số lượng và không thể đăng ký thi tại trung tâm đó nữa. Số lượng có thể được mở ra nếu có ai đó hủy đăng ký.

Phí kiểm tra phải được thanh toán trong 7 ngày sau khi nộp đơn đăng ký kiểm tra theo dữ liệu thanh toán, mà thí sinh nhận được qua e-mail với chứng nhận đăng ký.

Đăng ký kiểm tra có thể được huỷ hoặc thay đổi đến ngày đăng ký cuối, nghĩa là 14 ngày trước ngày kiểm tra. Trường hợp huỷ hoặc thay đổi đơn đăng ký, thí sinh phả trả phí xử lý là 500 Kč.

Trong ngày thi thì bạn cần phải có mặt ở nơi đăng ký ít nhất là 30 phút trước khi bắt đầu thi.

Bạn hãy mang theo người hộ chứng chỉ quốc tế có giá trị (hộ chiếu), Giấy phép vĩnh trú và hóa đơn đã thanh toán cho cuộc thi (chỉ cần chứng từ ngân hàng có trên mạng internet hoặc sao kê tài khoản).

Trước khi thi bạn cần phải làm quen với Qui chế thi và Những thông tin cho các ứng cử viên.