Các trang web Quốc tịch bao gồm ba phần Thông tin chung, Kiểm tra kiến thức về nước TiệpThi tiếng Séc.Thông tin cơ bản về việc cấp quốc tịch CH Séc và mọi thông tin cơ bản về kỳ thi, có nghĩa là thi vào thời gian nào, tại đâu, hết bao nhiêu tiền, bài thi gồm nội dung gì, được thực hiện với những điều kiện nào và những liên kết bổ ích. Một bộ phận của trang web là ngân hàng dữ liệu đầy đủ của kỳ kiểm tra kiến thức chung về nước Tiệp, bài thi mẫu kiểm tra kiến thức về nước Tiệp và bài thi mẫu tiếng Séc, bạn có thể làm thử các bài thi đó. Tại các trang web này bạn có thể tìm thấy liên kết đăng ký trực tuyến để thi.